اختلاس در بیخ گوش استانداری!! اختلاس شرکت های ساختمانی به #سیستان و #بلوچستان رسید. #اختلاس بزرگی درشرکت عمران و مسکن سازان سیستان وبلوچستان (پروژه میدان فلسطین زاهدان ) اتفاق افتاده وهیچکس جوابگوی مال باختگان نیست. شنیده ها حاکی از آن است که این شرکت در مرداد ماه سال ۹۶جهت پیش فروش سهام خود ازهرشخص مبلغ […]

اختلاس در بیخ گوش استانداری!!

اختلاس شرکت های ساختمانی به #سیستان و #بلوچستان رسید.

#اختلاس بزرگی درشرکت عمران و مسکن سازان سیستان وبلوچستان (پروژه میدان فلسطین زاهدان ) اتفاق افتاده وهیچکس جوابگوی مال باختگان نیست.

شنیده ها حاکی از آن است که این شرکت در مرداد ماه سال ۹۶جهت پیش فروش سهام خود ازهرشخص مبلغ ۳۵/۰۰۰/۰۰۰میلیون ریال جهت بازسازی بافت فرسوده باکمک شهرداری دریافت کردند ودرحال حاضر ازهیچکدام ازاعضای این گروه خبری نیست.

  • نویسنده : meysam