بازدید یک هفته ای معاونت اداره کل سواداموزی اموزش و پرورش از مناطق جنوب استان #امیرشاهی معاون سوآداموزی استان بهمراه تیم اعزامی ۱۱ نفره اداره کل آموزش وپرورش سیستان و بلوچستان از مناطق و شهرستان های سرباز، کنارک، نیکشهر، راسک، دشتیاری، به مدت یک هفته از مدارس شبانه روزی و خوابگاه ها بازدید به عمل […]

بازدید یک هفته ای معاونت اداره کل سواداموزی اموزش و پرورش از مناطق جنوب استان

#امیرشاهی معاون سوآداموزی استان بهمراه تیم اعزامی ۱۱ نفره اداره کل آموزش وپرورش سیستان و بلوچستان از مناطق و شهرستان های سرباز، کنارک، نیکشهر، راسک، دشتیاری، به مدت یک هفته از مدارس شبانه روزی و خوابگاه ها بازدید به عمل اورد.
معاونت اداره کل افزود در این بازدید به صورت کامل و‌همه جانبه در زوایای مختلف آموزشی ، پرورشی ، ایمنی ، امکانات و‌ تجهیزات بیشتر مدارس بررسی شد و همه نتایج و جمع بندی های انجام شده را برای تصمیمات بهتر به مرحله عملیاتی میرسانیم.

  • نویسنده : meysam