💢زمستان نیامده ، ستاد بحران به خواب زمستان رفته است ؟ 📌در حالی دقایقی قبل ، آنهم ساعت ده صبح مدارس شهرستان هیرمند به دلیل طوفان و گردو خاک تعطیل اعلام شد که این موضوع از روزهای قبل با توجه به نقشه های هواشناسی مشخص بود و بهتر آن بودکه مسئولین ستاد بحران استان مثل […]

💢زمستان نیامده ، ستاد بحران به خواب زمستان رفته است ؟

📌در حالی دقایقی قبل ، آنهم ساعت ده صبح مدارس شهرستان هیرمند به دلیل طوفان و گردو خاک تعطیل اعلام شد که این موضوع از روزهای قبل با توجه به نقشه های هواشناسی مشخص بود و بهتر آن بودکه مسئولین ستاد بحران استان مثل سابق اگرچه کاری جز تعطیل کردن مدارس و ادارات از آنان برنمی آید , حداقل مدارس را دیشب تعطیل اعلام می کردند تا فرزندان نوجوان این منطقه بیش ازاین بامشکلات تنفسی مواجه نباشند.

  • نویسنده : meysam