تاب آوری مفهوم تاب‌آوری : مهارتی مناسب برای پشت‌سرگذاشتن مشکلات زندگی.. حتی در زمان وضعیت نامطلوب و سخت‌. مفهوم تاب آوری تـوانایی هر انسان است که‌ به‌طور‌ موفقیت‌آمیز، وضعیت نامطلوب را پشت سر می‌گذارد. اصطلاح‌ مفهوم تاب آوری ممکن است به پدیده‌های رفتاری در مهندسی، فیزیولوژی، محیط‌زیست و رفتار آدمی‌ در دامنۀ‌ وسیعی از موقعیت‌ها […]

تاب آوری
مفهوم تاب‌آوری :

مهارتی مناسب برای پشت‌سرگذاشتن مشکلات زندگی..
حتی در زمان وضعیت نامطلوب و سخت‌.
مفهوم تاب آوری تـوانایی هر انسان است که‌ به‌طور‌ موفقیت‌آمیز، وضعیت نامطلوب را پشت سر می‌گذارد.
اصطلاح‌ مفهوم تاب آوری ممکن است به پدیده‌های رفتاری در مهندسی، فیزیولوژی، محیط‌زیست و رفتار آدمی‌ در دامنۀ‌ وسیعی از موقعیت‌ها اطلاق شود. تاب‌آوری به صورت‌های گوناگون تعریف می­شود. راتر در سال ۱۹۸۷ بیان می­کند که تاب‌آوری به تفاوت افراد در پاسخ‌دهی به خطر برمی‌گردد.
جوانان با چالش های زیادی در گذر زمان مواجه هستند، آنها از نوجوانی تا بزرگسالی، ورود به دانشگاه و برنامه ریزی برای آینده همواره تحت تاثیر چالشهایی قرار دارند. در این دوره ها همواره تجربه های استرس زایی برای افراد اتفاق می افتد که شامل مدیریت در کارهای شخصی، ایجاد روابط نوین و همچنین دستیابی به انتخاب های حرفه ای جدید می باشد.
ورود به هر مرحله از زندگی برای افراد دارای تغییرات سریع می باشد از جمله تغییر در شرایط محیطی موجود برای تحصیل، تغییر در شرایط محیطی موجود برای اشتغال و انتقال از یک محیط کاری به محیط کاری دیگر، تغییر در شرایط زندگی شخصی، این موارد همواره سبب خلق استرس های اضافی در اکثر اشخاص می شود. تاب آوری در افراد توصیف ظرفیت شخصی آنها برای مدیریت چالش ها و مشکلات در تمام مراحل زندگی می باشد.

در این روش تاب آوری روش های انعطاف پذیری مبتنی بر سیستم های بنیادین عملکرد افراد می باشد که منابع انطباقی اضافی و استرس آوری را تحمل می کنند، در این شرایط افراد با بهبود در عملکرد خود میزان توانایی شخصی و روانی خود را در برخورد با مشکلات افزایش می دهند.
ویژگی شخصیتی، انعطاف پذیری و تعامل بین خصوصیات فردی و شرایط محیطی افراد به عنوان یکی از مولفه های اثرگذار بر شکل گیری تاب آوری شناخته می شود که در مطالعات بسیاری به آن توجه شده است. تاب آوری جنبه های متفاوتی از زندگی افراد را در بر می گیرد و بر نحوه عملکرد شخصی آنها اثرگذار است.
تاب آوری شامل مجموعه ای از ظرفیت های فردی و روانی است که فرد به کمک آنها می تواند در شرایط سخت دوام بیاورد و دچار صدمه نشود و حتی در تجربه ی این شرایط مسأله ساز یا تنش زا خود را از نظر شخصیتی ارتقاء بخشد. به عبارت بهتر؛ دریک بیان ساده، تاب‌آوری «قدرت یک سیستم برای جذب آشفتگی و بازسازی دوباره در حالی که متحمل تغییر شده، بیان می شود به صورتی که سیستم هنوز وظیفه، ساختار، ویژگی ها و پاسخ های یکسانی را حفظ کند.»
تاب آوری عبارت است از قدرت سازگاری موفقیت آمیز با موقعیت های استرس زا.

#روانشناسی
#سلامت_روان
کارشناس ارشد روانشناسی بالینی خانم عباسی مقدم
پایگاه تحلیلی خبری زارایا

  • نویسنده : meysam