دکتر کیخا متشکریم. کارکنان قدیمی سازمان عمران سیستان در پیامی از زحمات دکتر کیخا نماینده مردم شریف سیستان به جهت احیای مجدد سازمان عمران که مسیر توسعه منطقه بوده تقدیر و‌ تشکر داشتند.

دکتر کیخا متشکریم.
کارکنان قدیمی سازمان عمران سیستان در پیامی از زحمات دکتر کیخا نماینده مردم شریف سیستان
به جهت احیای مجدد سازمان عمران که مسیر توسعه منطقه بوده تقدیر و‌ تشکر داشتند.

  • نویسنده : meysam