در حرکتی فرهنگی آقای دروهی بخشدار مرکزی با همراهی اداره محیط زیست و آموزش و پرورش و دهیاران اقدام به جمع آوری پسماند و زباله های اطراف روستاهای کلوخی و وحدت آباد کردند. در این اقدام که برای فرهنگ سازی مدیریت زباله ها و عدم ریختن آنها در پیرامون محیط زندگی انجام شد دانش آموزان […]

در حرکتی فرهنگی آقای دروهی بخشدار مرکزی با همراهی اداره محیط زیست و آموزش و پرورش و دهیاران اقدام به جمع آوری پسماند و زباله های اطراف روستاهای کلوخی و وحدت آباد کردند.

در این اقدام که برای فرهنگ سازی مدیریت زباله ها و عدم ریختن آنها در پیرامون محیط زندگی انجام شد دانش آموزان در کنار مسئولین اقدام به جمع آوری زباله ها کردند.

امید است که مسئولین و مردم با همراهی یکدیگر در فرهنگ سازی این مورد از همدیگر پیشی گرفته و باعث ایجاد فضای تمیز در پیرامون خود و محیط زندگی خویش گردند.

به گزارش زارایا

  • نویسنده : meysam
  • منبع خبر : پایگاه تحلیلی خبری زارایا