به گزارش زارایا ؛ #اولین برداشت کشت زعفران در منطقه سیستان در روستای قاسم آباد بخش بنجار شهرستان زابل کشت زعفران یکی از اقتصادی ترین محصولات کشاورزی در ایران است. درحال حاضرهرکیلوگرم حدود ۱۰ میلیون تومان معامله می شود . در منطقه ی #سیستان از سه سال پیش شروع به کشت الگویی زعفران شده،که در […]

به گزارش زارایا ؛

#اولین برداشت کشت زعفران در منطقه سیستان در روستای قاسم آباد بخش بنجار شهرستان زابل

کشت زعفران یکی از اقتصادی ترین محصولات کشاورزی در ایران است.
درحال حاضرهرکیلوگرم حدود ۱۰ میلیون تومان معامله می شود .
در منطقه ی #سیستان از سه سال پیش شروع به کشت الگویی زعفران شده،که در این راستا حدود ۲ هکتار زمین در بین کشاورزان تقسیم شده است .وهمچنین توزیع بذر زعفران بصورت رایگان توسط جهاد کشاورزی و با نظارت #آقای سارانی رئیس جهاد کشاورزی انجام گرفته است.

با توجه به اینکه گیاه زعفران برای کشت به آب کمی نیاز دارد و مقاوم به خشکی میباشد و در منطقه ی سیستان با توجه به خشکسالی های اخیروالبته طرح انتقال آب با لوله ،تاکید میشود که کشاورزان عزیز موضوع تغییر #الگوی کشت را در نظر داشته باشند .

  • نویسنده : meysam
  • منبع خبر : پایگاه تحلیلی خبری زارایا