وام ضروری در انتظار بازنشستگان کشور از امروز تقی زاده، مدیر عامل صندوق بازنشستگی کشوری: ۲۵۰ هزار بازنشسته برای دریافت وام ۵ میلیون تومانی با کارمزد ۴ درصد ثبت نام کرده اند. ثبت نام از بقیه بازنشستگان در سه ماهه آخر سال صورت می‌گیرد تا ۴۰۰ هزار بازنشسته به صورت کامل وام دریافت کنند. بسته […]

وام ضروری در انتظار بازنشستگان کشور از امروز

تقی زاده، مدیر عامل صندوق بازنشستگی کشوری:

۲۵۰ هزار بازنشسته برای دریافت وام ۵ میلیون تومانی با کارمزد ۴ درصد ثبت نام کرده اند.
ثبت نام از بقیه بازنشستگان در سه ماهه آخر سال صورت می‌گیرد تا ۴۰۰ هزار بازنشسته به صورت کامل وام دریافت کنند.
بسته حمایتی و درمانی بازنشستگان نیز در عقد قرارداد جدید با بیمه تکمیلی افزایش خواهد یافت.

  • نویسنده : meysam